*** Najbližšie plánované podujatie: Dolnoliptovské folklórne slávnosti, 27.7. 2024, Lúčky (pri Lúčanskom vodopáde) ***
0

Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu (e-shopu)
www.krmesaky.sk

 

 I. Základné ustanovenia

 1. Základné a kontaktné údaje:
  Krmešáky s.r.o.
  Krmeš 270. 032 13 Vlachy,IČO: 50 788 469,
  DIČ: 2120471562,Zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67418/L,Email: krmesaky@gmail.com
  Telefón: +421 918 836 448
  (ďalej len „predávajúci“)                                                                                                                                                                                                                                                                         Predávajúci nie je platca DPH.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.krmesaky.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené bez DPH – predávajúci nie je platcom DPH. Ceny sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (poštové náklady). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami.
 5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy.
 6. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Potvrdenie o prijatí objednávky bude doručené na emailovú adresu kupujúceho až po tom, čo predávajúci objednávku vyhodnotí a potrebné skutočnosti s kupujúcim spresní, ak je to potrebné. Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje toto potvrdenie.
 7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky, ktoré doručí predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Zákaznícky účet

 1. V internetovom obchode krmesaky.sk kupujúci objednáva tovar bez registrácie. Zákaznícky účet sa nezriaďuje.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v TATRA BANKE ( až na základe doručeného platobného dokladu – faktúry),
   č. účtu: 2948037456/1100,
   názov účtu: Krmešáky s.r.o.
   IBAN: SK7811000000002948037456
  • na dobierku pri prevzatí tovaru,
  • v hotovosti pri osobnom odbere vo výdajnom Krmeš 357, 032 13 Vlachy
   (ďalej len „výdajné miesto“), alebo pri osobnom odbere v Liptovskom Mikuláši
 • V prípade platby prevodom, alebo platby na dobierku vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Zálohovú faktúru odošle predávajúci kupujúcemu na emailovú adresu súčasne s potvrdením objednávky. v prípade dobierky spolu s informáciou o odoslaní objednávky.
 • Úhradu zálohovej faktúry je kupujúci povinný zrealizovať do dátumu uvedenom na faktúre.
 • Pri realizácii platby prevodom zadá kupujúci ako variabilný symbol (VS) číslo faktúry. Špecifickým symbolom (ŠS) je číslo objednávky.
 • Lehota na vybavenie objednávky je doba od zaslania potvrdenia prijatia objednávky v prípade platby na dobierku, alebo od zaznamenania platby na našom účte v prípade platby bankovým prevodom, do odovzdania zásielky poskytovateľovi poštových služieb ( Slovenská pošta, Packeta), počas ktorej bude objednávka pre kupujúceho kompletne pripravená na odoslanie, alebo pripravená na osobný odber. Táto lehota je spravidla 3 pracovné dni, ak v internetovom katalógu produktov nie je uvedené inak ( napr. darčekové balenia, kde  lehota na prípravu/ vybavenie objednávky môže byť aj 10 pracovných dní )
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v deň, ktorý je uvedený na faktúre.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 • Daňový doklad – faktúru odošle predávajúci kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho v deň odoslania zásielky (spravidla spolu s oznámením o odoslaní zásielky)
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pri osobnom odbere účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 • Tovar je kupujúcemu doručovaný  prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, ktorým môže byť  Slovenská pošta( možné spôsoby doručenia: doporučený list, balík na poštu –  podrobné možnosti dopravy a platby na  https://krmesaky.sk/doprava-a-platba/), alebo prostredníctvom Packety (možné spôsoby doručenia : doručenie zásielky na pobočku Packety alebo do Z/BOXU, doručenie na adresu – podrobné možnosti dopravy a platby na https://krmesaky.sk/doprava-a-platba/). Tovar môže byť tiež odovzdaný pri osobnom odbere vo výdajnom mieste : Krmeš 357, 032 13 Vlachy  – deň a čas odberu dohodne predávajúci s kupujúcim telefonicky/ e-mailom (výdajným miestom môže byť na základe telefonickej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim aj dohodnuté miesto v Liptovskom Mikuláši, ak  túto požiadavku uvedie kupujúci v poznámke objednávky), pričom v tomto prípade je  odber objednávky možné dohodnúť len v pracovných dňoch, v čase od 09,00 do 13,00 hod.

Pozn.:  Ak si kupujúci zvolí doručenia zásielky  do Z/BOXU Packety v letnom období, vzhľadom na povahu a charakter  produktov , koná tak s vedomím, že je potrebné vyhodnotiť umiestnenie zvoleného Z/BOXU a dĺžku uloženia zásielky v  Z/BOXE –  vysoké teploty  (nad 30 st. Celzia, t.j. ak je Z/BOX umiestnený na priamom slnku)  sú pre naše produkty prípustné len krátkodobo ( mydlá sú obohatené bio olejmi, ktoré sú na vysoké teploty citlivé)

Uvedené platí pre doručovanie v rámci SR,  do iných krajín budú doručovacie podmienky  dohodnuté na základe individuálnej  e-mailovej/telefonickej komunikácie, ktorá bude nasledovať po doručení objednávky a pred potvrdením jej prijatia)

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je v prílohe č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od prevzatia objednávky, resp. od prevzatia posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 6. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 4 článku VI týchto obchodných podmienok.
 7. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim (príloha č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok). Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 8. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 10. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 11. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 12. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Uvedené sa netýka tovaru, na ktorom je uvedená doba, počas ktorej možno tovar použiť. Tiež sa to netýka tovaru so špecifickým charakterom.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenom k tovaru alebo v reklame, v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za akosť/kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci vytkne predávajúcemu chybu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú chybu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytol prípad „odstrániteľná chyba“ po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy neuplatní včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie Vzor záznamu o reklamácii tovaru je v prílohe č.2 týchto všeobecných obchodných podmienok) .
 9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď je doručený prejav vôle kupujúceho – uplatnenie práva z chybného plnenia – predávajúcemu.
 10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

 

VIII. Doručovanie písomností

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke, alebo v kontaktnom formulári.

 

 IX. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Údaje o Vás nebudeme používať iným spôsobom, než za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách o ochrane osobných údajov.

 

X. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam

VZOR – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

IČO:
DIČ:

Telefón:
E-Mail:

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

Telefón:
E-Mail:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):
Kúpnej zmluvy

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

 1. plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
 2. názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte, druhú možnosť škrtnite:

 • poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
 • prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

 

Ak tovar nie je súčasťou tejto zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia Odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru, alebo odo dňa preukázania, že tovar bol predávajúcemu zaslaný.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/ povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ……………………………….. dňa ……………………..

 

………………………………

meno, priezvisko, podpis

Príloha č.2  k Všeobecným obchodným podmienkam

Vzor – Reklamácia tovaru

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:

Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Telefón:

E-Mail:

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Dôvody reklamácie:

 

V ……………………………….. dňa ……………………..

 

………………………………

meno, priezvisko, podpis

Pozn.: ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

Krmešáky – mydlá pre Vás

 • prírodné
 • bylinkové
 • kozmetické
 • autentické
 • z Liptova